Gule plader regler – hvilken type nummerplade?

{lang: 'da'}

Gule plader og papegøjeplader

– En vejledning til hvordan og hvornår du skal have gule plader, og hvornår du skal have papegøjeplader på din varevogn.

Gule plader er nummerplader til varevogne. Der er flere slags gule plader, som en varevogn kan blive registreret med. Hvilken type gule plader din varevogn skal have monteret, afhænger af om du skal anvende varevognen 100% erhvervsmæssigt, eller om du skal anvende køretøjet delvist privat (blandet bil) eller helt privat.

Kører du 100% erhvervsmæssigt i en varevogn, skal den have gule plader.

Kører du delvist erhverv/privat (blandet), skal den have papegøjeplader.

Kører du helt privat i en varevogn, skal den have papegøjeplader.

Alle varevogne indregistreret første gang efter 2. juni 1998, skal have papegøjeplader, hvis den anvendes helt eller delvist privat. Dog er der visse undtagelser i forbindelse med ejerskifte, hvis køretøjet er indregistreret i f.eks. 2007, og der skiftes anvendelse. Nederst kan du se en oversigt over hvilke situationer, der kræver skift fra f.eks. gule plader til papegøjeplader.

Et sæt med gule nummerplader koster 1430 kr. Det koster også 1430, hvis der skal konverteres fra gule plader til papegøjeplader eller omvendt. Husk at du skal medbringe de nuværende nummerplader til køretøjet, hvis du skal skifte pladetype. Så afmelder vi de nuværende nummerplader, og skifter til den rigtige nummerpladetype.

Hvis man vælger privat anvendelse eller blandet anvendelse (privat og erhverv) og køretøjet er indregistreret første gang efter 12. juni 1998, skal der betales privatanvendelsesafgift (også kaldet misundelsesafgift) udover den almindelige vægtafgift. Ved 100% privat anvendelse, koster privatanvendelsesafgiften 5000 kr. om året. Ved blandet anvendelse, koster det 2500 kr. udover den almindelige vægtafgift om året.

Gule plader eller papegøjeplader?

Eksempel: Køretøjet er ejerskiftet sidste gang i 2007, og det har gule plader. Køretøjet har anvendelse privat/erhverv, og der sidder et klistermærke bagpå, som giver ret til privat kørsel. Du vil gerne køre i bilen helt privat.

Løsning: Du skal have skiftet nummerpladerne til papegøjeplader, da du skal anvende bilen privat. Derfor skal du medbringe de gule nummerplader, og disse afmeldes (80 kr.), hvorefter varevognen registreres med papegøjeplader (1430 kr.). Skulle du have brugt bilen til 100% erhvervsmæssigt anvendelse, ville det være nok at ejerskifte køretøjet, så de gule plader bliver på bilen (500 kr.).

Liste over pladetype, anvendelse og løsning.
Gælder for varevogne med første registreringsdato efter 2. juni 1998.

Gamle nummerplader Fra anvendelse Til anvendelse Ny nummerplade
Gule plader Privat Blandet Papegøjeplader
(skiftes)
Gule plader Privat Erhverv Gule plader
(Uændret)
Gule plader Privat Privat Gule plader
(Uændret)
Gule plader Privat Privat Papegøjeplader
(frivilligt)
Gule plader Blandet Privat Papegøjeplader
(Skiftes)
Gule plader Blandet Erhverv Gule plader
(Uændret)
Gule plader Blandet Blandet Gule plader
(Uændret)
Gule plader Blandet Blandet Papegøjeplader
(Frivilligt)
Gule plader Erhverv Privat Papegøjeplader
(Skiftes)
Gule plader Erhverv Blandet Papegøjeplader
(Skiftes)
Gule plader Erhverv Erhverv Gule plader
(Uændret)
Papegøjeplader Privat Blandet Papegøjeplader
(Uændret)
Papegøjeplader Privat Erhverv Gule plader
(Skiftes)
Papegøjeplader Privat Privat Papegøjeplader
(Uændret)
Papegøjeplader Blandet Privat Papegøjeplader
(Uændret)
Papegøje plader Blandet Erhverv Gule plader
(skiftes)
Papegøje plader Blandet Blandet Papegøjeplader
(Uændret)

”Skiftes” betyder, at du skal have skiftet nummerplader. Det koster 1430 kr.

”uændret” betyder, at du kan beholde dine nummerplader på køretøjet.

”frivilligt” betyder, at du selv kan bestemme, om du vil beholde de gamle nummerplader (500 kr.) eller om du vil udskifte nummerpladerne til f.eks. papegøjeplader (1430 kr.)

Har du spørgsmål til gule plader, ejerskifte af varevogne eller lignende, er du velkommen til at kontakte os.

Husk, at ved ejerskifte skal du medbringe:

Original registreringsattest
Gyldig legitimation (pas eller kørekort)
Er det en virksomhed, der skal eje køretøjet, skal du medbringe enten registreringsbevis fra SKAT, eller fuldmagt fra tegningsberettiget person, hvor der står at du må indregistrere køretøjet på vegne af virksomheden.
Den tidligere varevognserklæring er ikke længere nødvendig. Du skal blot erklære under strafansvar, hvilken anvendelse køretøjet skal registreres som.

Husk, at det er meget vigtigt hvordan din varevogn bliver registreret. Det har betydning for momsfradrag, privatanvendelsesafgift, og det kan have alvorlige konsekvenser, hvis du anvender køretøjet privat uden at betale for det.

Vi er klar til at hjælpe dig, så du får den rigtige registrering. Vi har altid nummerplader på lager, og vi har ingen tidsbestilling. Kig ind, og vi foretager registreringen eller ejerskiftet med det samme.